COVID-19: EDRP

Tagalog

Pod

Kinikilala ng Golden State Water Company (Golden State Water) na ang Coronavirus (COVID-19) na pampublikong health emergency ay mayroong direktang epekto sa maraming mga customer, kung kaya’t aming pinairal ang aming Emergency Disaster Relief Program upang magbigay ng karagdagang proteksyon para sa mga customer at tulungan silang malampasan ang di pa nararanasang panahong ito.

Nagbibigay ang Golden State Water ng isang kritikal na serbisyo na hindi maaring mamuhay na wala nito ang customer at komunidad. Ipinagmamalaki ng aming koponan ng mga propesyonal sa tubig na magbigay ng mahalagang serbisyong ito at nananatiling nakatuon upang matiyak na ang mga customer ay may maaasahang tubig sa kanilang mga gripo kapag kailangan nila ito.

Mga Proteksyon Para sa Tulong sa Panahon ng Emerhensiya Dulot ng Sakuna (Emergency Disaster Relief Protections)

Kamakailan ay nag-file ang Golden State Water ng isang Advice Letter sa State of California upang maipatupad ang Emergency Disaster Relief Program nito, na kung saan ang  ito ay nagbibigay ng karagdagang mga proteksyon para sa mga mamimili at maliit na negosyante na naapektuhan ng isang emerhensiya sa pampublikong kalusugan, malawakang sunog (wildfire) o iba pang natural na kalamidad.   Ang pagsampa ay isinumite noong Marso 19, 2020, kasunod ng pagdeklara ni Gobernador Gavin Newsom ng isang State of Emergency.

Noong Marso 2020, inihayag ng Golden State Water ang isang pansamantalang moratorium sa mga disconnection ng serbisyo sa mga tahanan para sa hindi pagbabayad. Nagbibigay ang Emergency Disaster Relief Program ng karagdagang mga proteksyon para sa mga customer na nagdurusa ng mga kahirapang pinansiyal na may kaugnayan sa pang-emergency, pagkawala o pagkagambala sa paghahatid o pagtanggap ng serbisyo, at/o pagbaba ng kalidad ng serbisyo:

  • Kooperasyon at suporta sa paglutas ng mga naunang hindi pa nababayarang bill;
  • Pagwawalang-bisa sa bayarin sa muling pagpapakabit o bayad sa pasilidad para sa mga apektadong customer, at pagsuspinde ng mga deposito para sa mga apektadong customer na dapat muling kumonekta sa system;
  • Karagdagang kakayahan na umangkop sa mga pagpipilian paraang magbayad para sa mga apektadong customer;
  • Pagwawalang-bisa sa bayarin ng mga customer na nawalan ng kanilang mga tirahan o kung ang kanilang mga tirahan ay hindi na matitirhan; at,
  • Pagwawalang-bisa sa anumang nakapirming bahagi ng isang singil ng tubig, tulad ng isang singil sa metro, para sa oras na ang bahay ay hindi natitirhan, kahit na ang dahilan para sa hindi na matirhan ay hindi ang pagkakaputol ng serbisyo sa tubig.

Hinihikayat namin ang mga customer na nakakaranas ng kahirapang pinansyal na makipag-ugnay sa aming Customer Service Center sa 800.999.4033 upang talakayin ang pagpapalawig pa ng pagbabayad at mga pagpipiliang plano ng pagbabayad na maaaring magamit upang mapanatili ang kanilang mga account sa mabuting katayuan.

Natugunan ng Emergency Disaster Relief Program ang pagsunod sa CPUC Resolution No. M-4833, na nagtatatag ng nabanggit na mga proteksyon sa panahon ng isang kaganapang pang-emergency para sa mga customer na siniserbisyohan ng mga tagapagbigay ng tubig na kinokontrol ng CPUC sa State of California, tulad ng Golden State Water.

Nais ng Golden State Water na malaman ng mga customer na kami ay naroroon para sa kanila kung sila ay kailanman naapektuhan ng isang na nakakapagbago sa pamumuhay ng public health emergency, wildfire o iba pang natural na kalamidad.

24/7 na Suporta sa Customer

Bagaman ang aming mga tanggapan ng serbisyo sa customer ay pansamantalang isinara upang maprotektahan ang mga customer at empleyado mula sa pagkalat ng COVID-19, ang mga customer ng Golden State Water ay mayroon pa ring 24 na oras na pag-access sa aming koponan. Ang mga customer na may mga katanungan o mga pangangailangan na kaugnay sa serbisyo ay hinihikayat na bumisita sa  www.gswater.com , mag-enrol sa  MyGSWater self-service portal , o maaari kang makipag-usap sa mga may kaalamang mga kinatawan ng serbisyo sa customer sa pamamagitan ng telepono (800.999.4033) o email ( customerervice@gswater.com ).

Mga Pagpipilian sa Pagbabayad sa Bill

Ang Golden State Water ay nag-aalok sa mga customer ng maraming pagpipiliang paraan para sa pagbabayad ng kanilang mga bill online, sa pamamagitan ng telepono, sa pamamagitan ng mail at in-person na may cash sa pakikilahok na mga lokasyon ng tingi ng KUBRA-EZ PAY. Para malaman ang higit pang magkakaibang paraan sa pagbabayad, mangyaring bumisita sa Payment Options website.

Para sa mga customer na pumili na magbayad nang personal gamit ang cash sa isang kalahok na lokasyon ng retail location ng KUBRA-EZ PAY, ibabalik ng Golden State Water ang $1.99 service fee habang ang mga tanggapan ng serbisyo sa customer ay nananatiling sarado dahil sa emergency na ito. Ang courtesy refund (kagandahang-loob na refund) ay maike-kredito sa iyong susunod na bill ng tubig.

Sa panahon ng pansamantalang  pagsasara ng opisina, ang mga local drop na serbisyo sa pagbabayad ay hindi magagamit.

Karagdagang Impormasyon

Ang kalusugan at kaligtasan ng aming mga customer at empleyado ay pangunahing prayoridad. Para malaman ang higit  pa tungkol sa COVID-19, hinihikayat ang mga customer na bumisita sa website ng Centers for Disease Control and Prevention sa  www.CDC.Gov/coronavirus .

Ang Golden State Water ay tagapagbigay na ng tubig sa California nang higit sa 90 taon, at ang aming mga customer ay amin nang mga kapamilya, kaibigan at kapitbahay. Nais naming malaman ng mga customer na sagot namin sila, upang maaari nilang tutukan ang mga bagay na pinakamahalaga.